صفحه نخست: نظرسنجی از مصرف کننده

نام و نام خانوادگی: تلفن تماس: شهر محل سکونت:
ردیف سوال عالی خوب متوسط ضعیف توضیح
1 رضایت از رنگ
2 رضایت از طعم
3 رضایت از غلظت
4 رضایت از قیمت متناسب با کیفیت
5 رضایت از نوع بسته بندی
6 رضایت از نحوه تبلیغ
7 رضایت از دسترسی آسان
8 نحوه پاسخگویی به سوالات مشتری
مشتری گرامی : لطفاً اگر پیشنهادی در خصوص ارتقاء سطح کیفی و بهبود محصولات شرکت شهره دارید نظرات سازنده خود را مرقوم فرمایید.