صفحه نخست: نظرسنجی از مراکز فروش

نام و نام خانوادگی: تلفن تماس: شهر محل سکونت:
ردیف سوال عالی خوب متوسط ضعیف توضیح
1 توانایی در انجام خواستهای مشتری
2 نحوه تحویل محصول
3 نحوه پاسخگویی به شکایات
4 زمان تحویل
5 نحوه تبلیغات
6 نوع بسته بندی
7 میزان در دسترس بودن
8 قیمت محصولات
9 میزان فروش محصولات شهره نسبت به محصولات دیگر شرکتها
مشتری گرامی : لطفاً اگر پیشنهادی در خصوص ارتقاء سطح کیفی و بهبود محصولات شرکت شهره دارید نظرات سازنده خود را مرقوم فرمایید.