صفحه نخست: خبرها: امضای تفاهم نامه همکاری بورس تهران با بورس مسقط

ورس هاي اوراق بهادار تهران و مسقط پس از برگزاري نشست مجمع عمومي فدراسيون بورس هاي اروپا ـ آسيايي در روز 13 آذر 1392 تفاهم نامه همکاري امضا کردند.

ر اساس اين سند که به امضاي مديران عامل هر دو بورس رسيد، بازارهاي سرمايه ايران و عمان دور جديدي از همکاري­هاي دوجانبه را آغاز کردند، و مقرر شد هر دو بورس در خصوص تبادل آمار و اطلاعات، کارشناس و تجارب با يکديگر مشارکت نمايند و اقدامات و مطالعاتي را در حوزه ابزار اسلامي، آموزش، تبادل دانش و اتصال بازارها به يکديگر انجام دهند.

در نشست سال جاري فدراسيون، فرابورس ايران (مشروط به تکميل مدارک) و بورس کالاي ايران عضو FEAS شدند و يک سند همکاري بين کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ايران و همتاي عماني آن به امضا رسيد.

لازم به ذکر است نشست کميته­هاي تخصصي و مجمع عمومي فدراسيون بورس­هاي اروپا – آسيايي در سال 2013 طي روزهاي 12 و 13 آذر به ميزباني بورس مسقط در کشور عمان برگزار شد.