برگه نخست: محصولات: کنسرو لوبیا سبز

نام محصول: کنسرو لوبیا سبز
توضیحات: محتویات:
لوبیاسبز ، نمک طعام ، آب .
وزن خالص : 15 ± 380 گرم   وزن آبکش : 50%
محصول قیمت: 0 ریال
مطلب مرتبط: خواص لوبیا سبز