برگه نخست: محصولات: کنسرو مخلوط سبزیجات

نام محصول: کنسرو مخلوط سبزیجات
توضیحات: محتویات:
ذرت شیرین ، نخود فرنگی ، هویج ، آب ، نمک ، شکر .
وزن خالص : 15 ± 380 گرم   وزن آبکش : 60%
محصول قیمت: 0 ریال
مطلب مرتبط: