برگه نخست: محصولات: کنسرو ذرت شیرین

نام محصول: کنسرو ذرت شیرین
توضیحات: محتویات:
ذرت شیرین ، شکر ، نمک ، آب .
وزن خالص : 15 ± 380 گرم   وزن آبکش : 59%
محصول قیمت: 0 ریال
مطلب مرتبط: خواص ذرت