برگه نخست: محصولات: کنسرو باقلا

نام محصول: کنسرو باقلا
توضیحات: محتویات:
باقلا ، نمک طعام ، روغن مایع خوراکی ، آب .
وزن خالص : 15 ± 380 گرم   وزن آبکش  : 60%
محصول قیمت: 0 ریال
مطلب مرتبط: خواص باقلا