برگه نخست: محصولات: کنسرو اسفناج با پیاز

نام محصول: کنسرو اسفناج با پیاز
توضیحات: محتویات:
اسفناج ، پیاز ، روغن مایع خوراکی ، پودر فلفل قرمز ، نمک طعام ، اسید سیتریک
وزن خالص : 15 ± 380 گرم
محصول قیمت: 0 ریال
مطلب مرتبط: خواص اسفناج